Aurrekontua

SARRERAK 2017

diru-sarrerak-2017

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 3.153.500,00
Zeharkako zergak 450.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 2.144.000,00
Transferentzia arruntak 2.489.500,00
Ondareko diru-sarrerak 140.000,00
Inbertsio errealak besterentzea 1.411.000,00
Kapital transferentziak 990.000,00
Diru-sarrerak, guztira 10.778.000,00

GASTUAK 2017

gastuak-2017

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak 2.826.000,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak 4.948.900,00
Korrituak 0,00
Transferentzia arruntak 602.100,00
Inbertsioak 1.874.000,00
Kapital transferentziak 527.000,00
Gastuak, guztira 10.778.000,00