SARRERAK 2019

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 3.455.000,00
Zeharkako zergak 500.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 2.235.250,00
Transferentzia arruntak 2.734.000,00
Ondareko diru-sarrerak 100.000,00
Inbertsio errealak besterentzea 2.500.000,00
Kapital transferentziak 500.000,00
Diru-sarrerak, guztira 12.024.250,00

GASTUAK 2019

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak 3.305.500,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak 5.042.500,00
Korrituak 0,00
Transferentzia arruntak 676.250,00
Inbertsioak 2.128.000,00
Kapital transferentziak 872.000,00
Gastuak, guztira 12.024.250,00