• SANTXIKI

    Lurzoruaren hirigintza-erregimena Lurzorua kalifikatzea. Erabilera zehaztuak. Planoan definituta dago egitasmoak izendatutako erabilera zehaztuen sailkapena. Honako erabilera hauek hartu dira kontuan: Etxebizitza kolektiboa (librea eta BOE). Banakako etxebizitzak. Saltokiak eta zerbitzuak. Industria eta zerbitzuak. Berdeguneak eta gune libre publikoak. Berdegune pribatuak. Hornitzekoa (publikoa). Errepideak. Hasierako data: 2005/03/14 bukaerako data: 2005/03/14 Dokumentua jeitsi. Santxiki (434 Kb).

  • MUTILNOVA PASEALEKUA – IDOI PLAZA (Mutiloabeiti)

    Banakako 32 etxebizitza libre, banakako 46 etxebizitza eta 1994an eraikitako babes ofizialeko 60 pisu biltzen dira egoitza multzo horretan.

  • IBAIALDE PASEALEKUA (Mutiloabeiti)

    300 banakako etxebizitza libre, eliza berri bat eta 2004an eraikitako babes ofizialeko 100 pisu biltzen dira Ibaialde egoitza multzoan.