TELEBISTA ETA INTERNET

Komunikazioak

TELEESLEIPEN, INTERNET ETA TELEKOMUNIKAZIO TASAK

2018ko apirilaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean (74. zk.) argitaratutako ordenantzan jasotakoak.

5. artikulua. Honako kuota hauek ezartzen dira:

a) Telekomunikazio-sareari lotuta egoteagatik, etxebizitza edo etxebizitzen jabeek edo maizterrek 150 euro ordainduko dituzte, antena kolektiboa duten pisu-blokeek izan ezik, horiek 60 euro ordainduko baitituzte pisu edo etxebizitza bakoitzeko.

b) Udalaren Internet zerbitzura sartzeko alta emateagatik, Teledikturako derrigorrezko alta emateaz gain, 100 euro ordainduko zaizkie Udalak kontratatutako instalatzaileei. Zuntz-zerbitzura sartzeko altaren kasuan, zenbatekoa 257 eurokoa izango da.

c) Telebista-sare esklusiboa erabiltzeagatik, urteko kuota 20 eurokoa izango da sarera konektatutako etxebizitza edo pisuan.

d) Telebista-sarea eta Internet batera erabiltzeagatik, urteko kuota 80 eurokoa izango da sarera konektatutako etxebizitza edo pisuan.

e) Zuntz-sarearen bidezko telekomunikazio-zerbitzua erabiltzeagatik, urteko kuota 100 eurokoa izango da etxebizitza edo etxebizitza konektatua. Ibarreko bizitegi-eremuetan dauden enpresentzako urteko kuota 100,00 eurokoa izango da. Ibarreko jarduera ekonomikoko eremuetan (poligonoak) kokatutako enpresentzako urteko kuota 400,00 eurokoa izango da. IP erabiltzeagatiko kuota urtean 100,00 eurokoa izango da.

f) Lekualdaketagatiko alta berezietan, Internetera sartzeko aurreko etxebizitzan funtzionamenduan dagoen gailu bat duen jabeak 100 euro ordainduko ditu alta berriagatik.

g) Berriz hartzeko tasa. Erabiltzaile batek, hilabeteko epean, zerbitzuan baja ematea eskatzen badu eta etxebizitza berean berriz ere alta eskatzen badu, 50 euro ordaindu beharko ditu. Hilabete igaro ondoren, alta berri gisa izapidetuko da.

ESKAERAK:

“Zuntz-eskaeren inprimakia” bete eta sinatu, eta erregistro elektronikoaren bidez bidali: Egoitza Elektronikoa – ARANGUREN IBARRA/VALLE DE ARANGUREN edo ARANGUREN IBARRA, edo Udaletxeko bulegoetan aurkeztu, 09:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera.

Zuntz-eskaeren inprimakia (.doc 47KB)

Instalatutako telebista-kanalen zerrenda (Tamaina 84 kb)

Iragarkia – Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 74. zenbakia, 2018ko apirilaren 18koa (.pdf 94KB)

Volver arriba