Aurrekontua

SARRERAK 2024

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 3.850.000,00
Zeharkako zergak 600.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 2.501.500,00
Transferentzia arruntak 5.782.000,00
Ondareko diru-sarrerak 138.500,00
Inbertsio errealak besterentzea 2.850.000,00
Kapital transferentziak 158.000,00
Diru-sarrerak, guztira 15.880.000,00

GASTUAK 2024

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak 4.574.500,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak 7.103.900,00
Transferentzia arruntak 1.176.600,00
Inbertsioak 2.500,00
Kapital transferentziak 525.000,00
Gastuak, guztira 15.880.000,00

 

Volver arriba