Aurrekontua

SARRERAK 2024

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak3.850.000,00
Zeharkako zergak600.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak2.501.500,00
Transferentzia arruntak5.782.000,00
Ondareko diru-sarrerak138.500,00
Inbertsio errealak besterentzea2.850.000,00
Kapital transferentziak158.000,00
Diru-sarrerak, guztira15.880.000,00

GASTUAK 2024

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak4.574.500,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak7.103.900,00
Transferentzia arruntak1.176.600,00
Inbertsioak2.500,00
Kapital transferentziak525.000,00
Gastuak, guztira15.880.000,00

 

Volver arriba