Aurrekontua

SARRERAK 2023

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak3.668.000,00
Zeharkako zergak800.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak2.368.700,00
Transferentzia arruntak4.701.800,00
Ondareko diru-sarrerak121.500,00
Inbertsio errealak besterentzea3.450.000,00
Kapital transferentziak140.000,00
Diru-sarrerak, guztira15.250.000,00

GASTUAK 2023

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak4.355.500,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak6.356.400,00
Transferentzia arruntak948.100,00
Inbertsioak3.230.000,00
Kapital transferentziak3600.000,00
Gastuak, guztira15.250.000,00

 

Volver arriba