Aurrekontua

SARRERAK 2023

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 3.668.000,00
Zeharkako zergak 800.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 2.368.700,00
Transferentzia arruntak 4.701.800,00
Ondareko diru-sarrerak 121.500,00
Inbertsio errealak besterentzea 3.450.000,00
Kapital transferentziak 140.000,00
Diru-sarrerak, guztira 15.250.000,00

GASTUAK 2023

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak 4.355.500,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak 6.356.400,00
Transferentzia arruntak 948.100,00
Inbertsioak 3.230.000,00
Kapital transferentziak 3600.000,00
Gastuak, guztira 15.250.000,00

 

Volver arriba