Udal batzordeak

HIRIGINTZA

Presidentea: Antonio Reyes Granados jauna

KULTURA

Presidentea: Ainara Iribarren de Haas anderea

HEZKUNTZA

Presidentea: María Mercedes Rábago Catalina anderea

EUSKARA

Presidentea: Miren Couso Sagardia anderea

KIROLA

Presidentea: Miguel Angel Blanco Astiz jauna

GAZTERIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK

Presidentea: Daniel González Uhlending jauna

GIZARTE-ONGIZATEA, BERDINTASUNA ETA OSASUNA

Presidentea: Consuelo Gallego Lapeña anderea

INGURUMENA ETA LOREZAINTZA

Presidentea: María Teresa Ramos Barrantes anderea

INDUSTRIA, OBRAK, ENPLEGU SUSTAPENA

Presidentea: Martín Labiano Andrés jauna

LANGILEAK ETA HERRITARREN BABESA

Presidentea: Jose Javier Arguiñariz Larrayoz jauna

Volver arriba