Registro de actividades de tratamiento

Conforme con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018 y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6-bis de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, modificado por la Disposición final undécima de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales se publica el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento del Valle de Aranguren en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.

Jardueren erregistroa

Pertsonen, interesen eta bateraezintasunen erregistroa Biztanleen udal errolda
Hauteskunde-errolda Pertsonen kudeaketa/ udal langileak
Enplegu publikorako deialdia Ezkontza zibilak
Espedienteen kudeaketa Ekonomia eta kontabilitatearen kudeaketa
Sarrera eta irteeren erregistroa Udaltzainen kudeaketa administratiboa
Atestatuak/Polizia-ikerketak Zigor espedienteak
Bideozaintza Ondare-erantzukizuna
Tributuen kudeaketa Katastroaren kudeaketa
Udal baimenak Udalaren aktak eta erabakiak
Kultura Euskara
Kirola Telezabalpena
Aranetxea Sarreren kontrola
Herritarren parte hartzea Musika eskolako aurre-inskripzioa eta matrikulazioa kudeatzea
Musika eskolako ikasleak Haur Eskolaren kudeaketa administratiboa
Haur Eskoako adin txikikoen zaintza Naturgunea
Harrera programa Autobalio programa
Haur eta familientzako arreta programa Hitz orduak
Berdintasuna Altxatze Sozialeko Programa
Volver arriba